My Oma is een tentoonstellingsproject dat zich richt op de figuur van de grootmoeder.

Het project verkent persoonlijke en culturele erfenissen die voorkomen uit zowel genegenheid als conflict. Het brengt kunstenaars en verhalen samen, evenals kunstwerken en theorie die centrale kwesties van onze tijd verwoorden: ervaringen van immigratie, dissonant erfgoed en veranderende genderrollen.

My Oma besteedt speciale aandacht aan belichaamde kennis en verhalen op kleine schaal. In het licht van een ontwikkelende politieke polarisatie, benadrukt My Oma juist historische perspectieven, versterkte intergenerationele banden en vieren we kennis behouden door verschillende diasporas. De tweetalige titel van het project—met het Engelse my en het Nederlandse oma—is bedoeld om deze persoonlijke benadering over te brengen. Dusdanig, benaderen wij grootmoeders als een veelzijdige protagonist die is doordrongen van daadkracht en tegelijkertijd het onderwerp vormt van sociale projecties. De figuur van de grootmoeder maakt daardoor verschillende perspectieven op geschiedenissen, tradities en herkomst mogelijk. Het verwelkomt ook de heroverweging van gender- en leeftijdsgebonden bepalingen rondom culturele en materiële erfenissen.

Beeld: My Oma, Kunstinstituut Melly