Vanaf het prille begin van de mensheid tot nu spreekt het fenomeen licht tot de verbeelding. Zegswijzen als ‘het licht hebben gezien’, ‘een verlichte geest’ en ‘licht in de duisternis’ wijzen in die richting. Ook in diverse religies speelt de tegenstelling tussen licht (het goede) en donker (het slechte) een hoofdrol. Mystieke ervaringen, zoals visioenen of bijna dood-ervaringen, worden tevens altijd omschreven als lichtervaringen.

Van 7 oktober tot en met 27 november tonen zeven kunstenaars – Monique Klaassen, Philipp Pohl, Dinie Wikkerink, Maarten Rots, Anjeliek Blaauw, Thea Zweerink en Verena Winter – in diverse disciplines hun werk waarin zij ieder op eigen wijze mystiek licht tot uitdrukking brengen.