In de Oude Kerk pelt Nuur de dynamiek van de tijd af tot fysieke ervaringen die gaan over aarde, water, lucht, geur, vorm en tastzin.

When Doubt Turns into Destiny

Een grote blaasbalg blaast lucht, een hangend transparant doek breekt het zonlicht, een stapel kiezelstenen slinkt. Nuur nodigt uit om de Oude Kerk zintuiglijk te ervaren, en daarmee op het zijn van de mens in de wereld te reflecteren. When Doubt turns into Destiny ademt het denkbeeld dat de mens, ondanks al zijn kennis en kunde, een vergankelijk wezen is, dat veel langer niet dan wel bestaat.

Beeld: David Nuur, Oude Kerk Amsterdam