Tentoonstellingen aanmelden

Nieuwe aanwinsten August Falise

Museum De Casteelse Poort, Wageningen

De museumcollectie met werken van de Wageningse beeldhouwer August Falise breidt gestaag uit. Het vergroten van deze collectie is één van de speerpunten van het collectiebeleid. Want August Falise – geboren en getogen in Wageningen – is een kunstenaar met internationale faam.
Recent schonk mevrouw Murjani Kusumobroto een uniek terracotta beeld, dat na restauratie nu is toegevoegd aan de collectie. Het museum heeft daarnaast een groot beeld van de hand van Falise kunnen aankopen én verwacht op korte termijn een ander beeld in bruikleen.
Redenen genoeg om dit najaar deze uitbreiding te vieren met een kleine expositie van werk van August Falise, met een hoofdrol voor de nieuwe aanwinsten. Ook verwachten we enkele bruiklenen te kunnen tonen uit het bezit van Wageningen Universiteit en Falise-verzamelaar Dick Pepplinkhuizen.

Van 24 okt 20 21

t/m 30 jan 20 22