M A T T I J S   V A N   D E N   B O S C H
M O  A R A B

Marokko speelt een grote rol in het werk van Mo Arab en Mattijs van den Bosch.

Mattijs van den Bosch is geboren in Marokko. Hij heeft zonnige herinneringen aan het straatleven en het landschap daar. Op zijn negende verhuist hij naar Nederland. Hoewel Mattijs zonnige landschappen en taferelen toont, zal een toeschouwer ook de sombere en melancholische kant in het werk kunnen herkennen. Geen fel licht zonder schaduw!

Mo Arab werd in Nederland geboren in een Marokkaanse familie. Voor Mo is het leven in twee culturen heel gewoon. Mo werkt seriematig en laat met zijn werk de kleurrijkheid van de Marokko zien. Maar je ziet ook een sombere onderstroom, die in al zijn werk terugkomt. In tegenstelling tot het werk van Mattijs van den Bosch lijkt er geen zonlicht voor te komen in het werk van Mo. Het lijkt vaak nacht of duister: het domein van dromen, verhalen en overlevering.

Beide kunstenaars geven toe zich ‘ontheemd’ te voelen. Nergens echt thuis en overal een beetje een buitenlander. Ze vinden een ‘thuis’ in hun kunst.