No Linear Fucking Time* is een tentoonstelling met bijeenkomsten, een online publicatie en een symposium, die dominante opvattingen van tijd bevragen en voorstellen doen voor alternatieve vormen van leefbare tijd.