Op 26 januari 2022 opent in Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling Noordzeekanaal. De expositie gaat tegelijk open met de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de grootste in zijn soort ter wereld. In de tentoonstelling is historisch beeldmateriaal te zien over de aanleg en feestelijke opening van de eerste zeesluis op 1 november 1876, toen koning Willem III officieel het Noordzeekanaal opende. Zeesluis toen en nu Door de bouw van de nieuwe zeesluis in 2022 wordt de Amsterdamse haven bereikbaar voor grotere zeeschepen. De tentoonstelling in Het Scheepvaartmuseum plaatst de ontwikkeling van de zeesluis in een historische context. De bereikbaarheid van de Amsterdamse haven is al eeuwenlang een punt van zorg. De geschiedenis van het sluizencomplex bij IJmuiden begint in de negentiende eeuw. Rond 1850 konden de grootste goederenschepen Amsterdam niet langer bereiken. Tegen de verzanding van de vaarroute over het IJ en de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, viel niet langer op te baggeren. Ook het Noordhollands kanaal, dat binnendoor van Amsterdam naar Den Helder liep, was te smal en te ondiep geworden. Het gevolg van deze onbereikbaarheid was dat de belangrijke zeehaven van Amsterdam minder interessant werd voor de koopvaardij. Dat werd gezien als een probleem voor de economische voorspoed van het hele land. Beeld: oorkonde opening Noordzeekanaal, ondertekend door koning Willem III