Bomen zijn onmisbaar voor alles wat leeft. Ze produceren zuurstof en leveren vruchten, medicijnen en hout. Bovendien is het voor velen rustgevend om tussen de bomen te zijn. Parken en bossen maken een essentieel onderdeel uit van stedelijke en landschappelijke ontwerpen.

In deze tentoonstelling zie je drie standaardwerken over bomen: achttiende- en negentiende-eeuwse boeken uit de natuurhistorische bibliotheek van Teylers Museum over palmen, naaldboomachtigen (coniferen) en fruitbomen.

Beeld: Ode aan de boom, Teylers museum