Tentoonstellingen aanmelden

Ode aan Maas & Waal

Museum Kasteel Wijchen, Wijchen

Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar het landschap zo divers is als in Nederland. Het gebied van Maas en Waal is prachtig. Niet voor niets wonen hier al eeuwenlang mensen. Vruchtbare kleigronden, hoge (en dus droge) oeverwallen, rivieren vol vis. Rivieren bieden bescherming tegen aanvallen van buitenaf en zijn tegelijk belangrijke verkeers- en handelsroutes.

In de Romeinse tijd vormt de Rijn/Waal de noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes genoemd. We hebben veel aan de Romeinen te danken, maar aan het landschap tussen de rivieren veranderen de Romeinen niet veel. Dit geldt ook voor de Merovingers en Karolingers in de vroege middeleeuwen. Het blijft grensgebied.

Ons cultuurlandschap is vanaf de middeleeuwen grotendeels door mensenhanden gevormd. Dat is goed te zien in het Land van Maas en Waal. In 1327 vaardigt graaf Reinoud II, graaf van Gelre, zijn land- en dijkbrief uit, waarin het bestuur en het beheer van de dijken worden geregeld. Het zal echter nog eeuwen duren voordat het gebied veilig is voor dijkdoorbraken en overstromingen.

De tentoonstelling ‘Ode aan Maas & Waal’ is een bijzondere lofzang op (leven met) de rivieren. Een prachtige verzameling schilderijen, foto’s, sculpturen, etsen en tekeningen afkomstig uit musea en privécollecties toont dit unieke landschap.

Het Land van Maas en Waal beleven als een sprookje? Maak een wandeling door de natuur in een bijzondere belevingsruimte, ingericht door studio Maartse Hazen. Ontdek de dieren die leven in dit gebied van dichtbij. Leuk voor jong en oud!

De tentoonstelling is te zien in het Koetshuis van Kasteel Wijchen en museumtuin De Tuun.

Van 12 sep 20 20

t/m 29 aug 20 21