Een overzicht van affiches waarin (delen van) foto’s in zijn verwerkt.