Tentoonstellingen aanmelden

Oliver Laric | Timelapse

S.M.A.K., Gent

In het werk van Oliver Laric (°1981, Innsbruck, Oostenrijk) vallen verleden en heden, vorm en inhoud, kunst en technologie samen. Vanuit ons huidig mensbeeld, dat sterk bepaald wordt door de mogelijkheden van de digitale verwerking, verkent hij hoe beelden, informatie en ideeën doorheen de kunstgeschiedenis gerecupereerd en gekopieerd werden en stelt hij vragen omtrent originaliteit en auteurschap. Met recente technologie, zoals 3D-modellering en -animatie, maakt Laric sculpturen en video’s die opvallen door hun gefragmenteerde materiaalkeuzes, hybride composities en seriële productie. In S.M.A.K. toont hij een nieuw videowerk en een ensemble van beeldhouwwerken die de relatie tussen mens en dier belichten.

Van 13 feb 20 21

t/m 30 mei 20 21