Museum Veere toont sinds 10 juni de tentoonstelling Om door een ringetje te halen. Aan de hand van een unieke selectie van bruiklenen -uit privé collecties en musea- wordt de traditie van de Ringrijsport op Walcheren en Beveland getoond.
Een gevarieerd programma

Tot 5 november zullen van tijd tot tijd aanvullende collecties worden getoond, waaronder een heuse sjees. Gedurende de zomermaanden en rond de Open Monumentendag zullen diverse activiteiten worden georganiseerd zoals ringlopen voor kinderen en paardenvlechten. Meer informatie vindt u op de website.