De tentoonstelling Omzeild! Buitenplaats Beeckestijn en de komst van het Noordzeekanaal, gaat terug naar de 19e eeuw. Amsterdam zoekt een oplossing om zijn haven bereikbaar te houden. Een oud plan om een rechte, korte verbinding vanaf Amsterdam direct naar de Noordzee te maken wordt weer opgepakt. De vele meningen en twijfels over de haalbaarheid, betaalbaarheid en route van een zo groot project en zijn te zien in de oude, tentoongestelde documenten en de handgekleurde lithografieën. Als in 1865 de eerste spade het zand van de 7 km brede duinen bij Velsen in gaat, loopt de route van het kanaal dwars door Buitenplaats Beeckestijn. Bijna was de buitenplaats dus in het Noordzeekanaal verdwenen. Deze tentoonstelling licht een tipje van de sluier op waarom waarschijnlijk de buitenplaats uiteindelijk omzeild is en een ‘knik’ in het kanaal komt. Buitenplaats Beeckestijn is één van de weinige, grote 18de -eeuwse buitens aan de rand van de Kennemerduinen, die in zijn geheel bewaard is gebleven. Op deze imposante buitenplaats met pronkgevel in de stijl van Lodewijk-XIV, waarop de wapenschilden van de opdrachtgevers prijken, brachten rijke Amsterdammers hun zomermaanden door. Beeld: Arjan Bronkhorst