On the Threshold of a Dream
“If the human brain were so simple that we could understand it, we would be so simple that we couldn’t”, aldus fysicus en filosoof Emerson Pugh. In de tentoonstelling On the Threshold of a Dream toont 38CC het werk van vier kunstenaars die elk op geheel eigen wijze de mentale ruimte benaderen en visualiseren. Zij worden niet zozeer geïnspireerd door de directe waarneming, maar eerder door hetgeen zich afspeelt in hun hoofd.
Marc Müller (DE) benadert mentale ruimte vanuit de architectuur waarin levensvormen ontbreken en je oneindig kunt dwalen of verdwalen. De kleurrijke schilderijen van Kubilay Mert Ural (TR) zijn juist gevuld met allerhande wezens, die verhalen verbeelden die nog het meest weg hebben van koortsachtige dromen. De personages in de video van Gabriel Lester (NL) lijken allen volledig in zichzelf gekeerd, gevangen in hun eigen hoofd. Antye Guenther (DE) laat ons met haar video-installatie The Upload stilstaan bij de plek waar deze verhalen zich allemaal afspelen: onze hersenen.