Met de tentoonstelling ‘Onder vrienden’ exploreert het MSK de nauwe banden tussen kunstverzamelaars en het museum. We brengen daarvoor een uitzonderlijke reeks werken uit privécollecties samen met historische schenkingen en legaten in de MSK-collectie.

Doorheen 225 jaar Museum voor Schone Kunsten Gent en 125 Vrienden van het Museum heeft het MSK een hechte band opgebouwd met talrijke privéverzamelaars. Belangrijke collectiestukken zijn te danken aan schenkingen, handgiften en erfenissen van verzamelaars die het MSK een warm hart toedragen, en die tot vandaag het MSK in belangrijke mate ondersteunen. De tentoonstelling ‘Onder Vrienden’ stelt die nauwe vriendschapsbanden centraal.

Tientallen werken die normaal in de beslotenheid van huiskamers vertoeven, zijn uitzonderlijk te bewonderen naast verwante stukken uit de museumcollectie. Het geheel wordt een hinkelspel tussen verleden en toekomst waarbij diverse types verzamelaars en verschillende manieren van verzamelen de spelregels en het parcours bepalen.

Beeld: Portret van mevrouw Roicourt (De nek van mevrouw Roicourt), 1869