PLAN XX is een jong collectief, opgericht in het najaar van 2021. Vier vrouwelijke mid-career kunstenaars, Jacqueline van Bergeijk, Irene van den Bos, Marleen Leysen en Thea Vos hebben elkaar gevonden in de manier, waarop ze in het leven staan en ze hun levenshouding weten te
vertalen naar tekeningen, schilderijen, textiele kunst en installaties; ieder op een eigen, intrigerende manier. Om aandacht te geven aan hoe het collectief het laatste half jaar gewerkt heeft, wordt in één zaal gezamenlijk werk getoond en in de andere zaal zal individueel werk te
zien zijn.
De kunstenaars werken vanuit een sterke, innerlijke betrokkenheid bij de wereld. Ze willen de ontwortelde of zoekende mens en het tijdgewricht, waarin hij leeft, begrijpen. Daarbij staat de ander centraal, maar ook de zoektocht naar het eigen verleden krijgt de nodige aandacht. Mirjam Hijstek, curator van deze tentoonstelling, noemt “compassie” de gemeenschappelijke deler in hun werk