Tentoonstellingen aanmelden

Oost West Thuis Best

Stadhuismuseum Zierikzee, Zierikzee

Oost West, Thuis Best

Stadhuismuseum Zierikzee combineert het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis 2020 ‘Oost/West’ met ‘thuis best’. In samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland wordt in het Archiefkabinet een selectie getoond van originele documenten uit het rijke archief van de Weeskamer van Zierikzee (1484-1811), aangevuld met objecten uit de museumcollectie.

Weesmeesters houden toezicht op het beheer van de roerende en onroerende goederen en op de opvoeding van minderjarige wezen, halfwezen en zwakzinnigen. De boedelinventarissen in dit omvangrijkste weeskamerarchief van Zeeland geven een goede indruk van het huisraad van Zierikzeese woningen tussen het einde van de 15de en het begin van de 19de eeuw. Gebruiksvoorwerpen en exotische objecten tonen aan dat Zierikzeeënaars Oost en West letterlijk in huis haalden.

Zo blijkt vanaf de 16de eeuw onder meer een toenemende belangstelling voor het bestuderen van exotische locaties en voor producten en materialen die daarvandaan komen. Het aanwezig zijn van een aparte ‘studeer-ofte-boeck-caemer’ blijkt geen uitzondering.

Op de foto’s een Chinees porseleinen theepotje, gedateerd omstreeks 1700, en een fragment van de boedelinventaris van Lenaert Rutsaert Betsman uit 1573 met de beschrijving van het studievertrek in zijn huis.

Van 29 okt 20 20

t/m 26 sep 20 21