Welke betekenis hebben historische kaarten vandaag de dag? In Open Kaart Reflecties reageren vier hedendaagse kunstenaars op de lopende tentoonstelling Open Kaart – van atlas tot streetmap en op het onderwerp cartografie. Gert Jan Kocken (1971), Remy Jungerman (1959), Jan Rothuizen (1968) en Qiu Zhijie (1969) worden in hun werk geïnspireerd door het maken van kaarten. Ze brengen op verschillende manieren het verleden, actuele maatschappelijke onderwerpen en emoties in kaart.

Door denkers en kunstenaars van nu te laten reflecteren op de erfgoedcollecties van het Allard Pierson, worden historische voorwerpen van een nieuwe context voorzien. Thema’s als de omgang met het koloniale verleden, oorlog en geweld, het in kaart brengen van identiteit en het vastleggen van tijdsbeelden staan in Open Kaart Reflecties centraal. De vier kunstenaars geven hier ieder op eigen wijze vorm aan.

Beeld: website Allard Pierson