Duo-tentoonstelling met het Karrenmuseum van over de boeiende ontwikkeling en de interac­tie tussen het vervoer over water- en landwegen in de regio. In de regio tussen Antwerpen en Rotterdam heeft vervoer altijd een grote rol gespeeld. Binnen dat gebied zijn Essen en Roosendaal aan weerszijden van de grens met elkaar verbonden door vervoer over de weg, het water en het spoor. Het Karrenmuseum in Essen vertelt een verhaal over het wegvervoer, het Tongerlohuys ziet de actua­liteit van de ontwikkeling van het havengebied in Roosendaal. Zij hebben daarom de handen ineen geslagen om een duo-tentoonstel­ling te maken met een focus op het ambacht van de wagenmakerij enerzijds en de binnenvaart anderzijds. ‘Over water, over land’ be­licht de boeiende ontwikkeling en de interactie tussen het vervoer over water- en landwegen in de regio. Over het spreekwoordelijke ravijn tussen Essen en Roosendaal zal daarmee een brug geslagen worden door deze grensoverschrijdende samenwerking. Beeld: Beekdal, website Tongerlohuys