De werken van Veldhorst en Trudy Overes contrasteren met elkaar. Wit tegenover kleur. Gelijksoortige abstracten van Veldhorst tegenover divers werk van Trudy Overes. Dit heeft een versterkende werking. Veldhorst en Overes komen samen in hun materiaalkeuze. Beiden maken gebruik van restmateriaal.