dynamic project toont het veelomvattende oeuvre van Philippe van Snick (Gent, 1946 – Brussel, 2019). De tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van tien clusters, verwijzend naar het decimaal systeem (0-9), dat inherent is aan het oeuvre van Philippe Van Snick. Als kunstenaar observeerde Van Snick de complexiteit van de wereld en het leven. Hij vertaalde zijn inzichten en reflecties naar een vereenvoudigde vormentaal. In de tentoonstellingszalen worden sleutelwerken afgewisseld met verrassende minder bekende werken. Het oeuvre van Philippe Van Snick laat zich nauwelijks categoriseren door de drang naar vrijheid, de openheid en het non-conformisme dat eruit spreekt.

Van Snick integreerde in zijn methodiek een variërend systeem, dat zowel wiskundig als poëtisch van aard is. Reeds in de jaren zeventig ontwikkelde hij een eigen alfabet dat bestaat uit de tien getallen (0-9) en een consistent, helder tienkleurenpalet. Dit kleurenschema omvat de primaire kleuren (rood, geel en blauw), de secundaire kleuren (oranje, groen en violet), de niet-kleuren (wit en zwart) en de materiële kleuren (goud en zilver). Later voegde hij daaraan nog lichtblauw toe. Van Snick zette op een economische manier materialen en technieken in ten voordele van een geconcentreerde beeldtaal.

dynamic project toont Van Snicks eerste sculpturale analyses en op wiskunde gebaseerde verkenningen van tijd en ruimte. Ook conceptuele foto’s en kortfilms komen aan bod. De tentoonstelling staat eveneens stil bij Van Snicks latere experimenten met kleur, waarbij hij zijn tien kleuren ging mengen. Daardoor ontstond een genuanceerder kleurenpalet, dat nog dichter aansloot bij zijn interne wereld en tegelijkertijd verderbouwde op zijn interesse in het landschap, de externe wereld.

Philippe Van Snicks artistieke productie omvat ook talrijke innovatieve permanente projecten in de openbare ruimte.