In januari 2024 is begonnen met de restauratie van het grafmonument van Piet Hein, de beroemde admiraal die de zilvervloot wist te veroveren. Deze restauratie is aanleiding voor een duo-tentoonstelling over Piet Hein en zijn tijd enerzijds en over moderne vormen van slavernij anderzijds.

De restauratie van het grafmonument

Het monument van Piet Hein, van grote kunsthistorische waarde, verkeert in slechte staat, omdat het verzakt en zoutophopingen heeft, die zowel de structuur als het uiterlijk aantasten.

Het restauratieproces, dat deels in de Oude Kerk en deels op externe locatie zal plaatsvinden, richt zich op het ontzouten van het gesteente en het herstellen van de schade aan het monument.

Deze werkzaamheden zijn niet alleen technisch complex, maar vereisen ook tijd en zorg om het monument te behouden en te versterken. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk anderhalf jaar in beslag nemen.

Piet Hein – de dood van een zeeheld

Parallel aan de restauratie organiseert de Oude Kerk een tentoonstelling over Piet Hein, die meer licht werpt op de persoon achter de bekende verovering van de Zilvervloot. De bezoekers van de expositie duiken in de levensloop van Hein, zijn tijdperk en zijn impact op de Nederlandse geschiedenis.

Ook het originele harnas van de bekende Nederlandse admiraal is speciaal door het Rijksmuseum voor deze tentoonstelling uitgeleend.

Deze tentoonstelling krijgt een bijzondere dimensie in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, omdat kritisch wordt gekeken naar de rol van Nederlandse zeevaarders in de slavenhandel en de reflectie op ons collectieve verleden.

Beeld: Piet Hein