Weinig ervaringen zijn tegelijkertijd zo universeel en persoonlijk als het rouwproces. Vaak denken we bij rouw aan het verliezen van een geliefde door overlijden. Maar rouw is ook het proces na het verlies van iets dat je dierbaar is. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Wat zeker is, is dat iedereen er op een gegeven moment mee te maken krijgt.

Elke cultuur en religie kent unieke rouwrituelen. Veel mensen vinden zingeving en steun binnen geloofstradities of andere vormen van levensbeschouwing. Maar ook muziek of beeldende kunst kunnen deze rol vervullen. Via verbeeldingskracht proberen kunstenaars grip te krijgen op de wereld om ons heen.

In het beeld van de Piëta ontmoeten rouw, geloofstraditie en beeldende kunst elkaar. Piëta is de benaming voor schilderingen of sculpturen van Maria met de dode Jezus in haar armen. Al honderden jaren putten kunstenaars inspiratie uit deze uitbeelding van ondragelijk verdriet. Deze inspiratie verwerken ze binnen veel verschillende stijlen en materialen. Wat opvalt, is dat binnen al die diversiteit één ding onveranderd blijft. Verlies en troost, leven en dood zijn keer op keer het uitgangspunt.

En niet alleen in het verleden. In deze tentoonstelling laten kunstenaars Hilly Withaar (1958) en Henk Westerhof (1962) met hun ‘moderne’ piëta’s zien dat dit onderwerp ook vandaag de dag nog actueel is. Zij namen een zeer persoonlijke ervaring als uitgangspunt en creëerden daarmee een universele beleving in video(installatie) en schilderijen.