Pieter Starreveld (1911-1989) was een veelzijdig beeldhouwer, die werkte in de traditie van de klassieke beeldhouwkunst. Kunstenaarschap en vakmanschap vormden voor hem een onlosmakelijke eenheid: het was de taak van de beeldhouwer om de zichtbare werkelijkheid weer te geven en  vooral de schoonheid van die werkelijkheid te benadrukken. Hij koos daarmee volledig voor de figuratieve kunst en zag niets in experimentele ontwikkelingen in de beeldhouwkunst in de twintigste eeuw. Aan het begin van zijn werkzame leven hakte Starreveld vooral in verschillende materialen, waarna hij in de vijftiger jaren bronzen werken gaat gieten, vanaf 1963  in zijn eigen gieterij in Amersfoort.

Beeld: Reclining Figure, 1985 (LH 192a) brons, foto: Michael Phipps