Tijd doet materie stollen, plooien, neerdalen, meanderen, zich aanpassen of tot stilstand komen. De Boterhal in Hoorn, een monumentaal pand waarin de tijd zichtbaar zijn sporen achterliet (schimmelvlekken, butsen, krassen naast prachtige versieringen op eeuwenoude ossenbloed-rode balken), past perfect bij het werk van beeldend kunstenaars Mieke Marx, Martin Fenne, Suzan Drummen en Caroline de Roy, waarin soortgelijke processen zichtbaar zijn. Initiator Mieke Marx heeft dan ook voor “Plooien in Tijd” bewust gekozen voor een plek die bol staat van sporen en geschiedenis.

“Plooien in Tijd”, een tentoonstelling waarin je wordt uitgedaagd nèt wat langer te kijken waardoor de tijd zich kan plooien en voor even anders ervaren kan worden.

Beeld: Mieke Marx, Plooien in Tijd