Wie door Den Haag loopt, komt overal sporen van het koloniale verleden tegen. Denk maar aan gebouwen als het voormalige ministerie van Koloniën (zie foto), of aan de vele Indische en Surinaamse restaurants en de straatnamen in het Bezuidenhout en de Archipelbuurt. Ook de samenstelling van de Haagse bevolking maakt dit verleden zichtbaar.

Het Haags Historisch Museum stond in 2023 stil bij dit verleden met de tentoonstelling Koloniaal Den Haag, een onvoltooid verleden. Van woensdag 14 t/m woensdag 29 augustus zijn enkele verhalen uit deze tentoonstelling te bekijken in het Atrium Den Haag.

Haags Historisch Museum
Het Haags Historisch Museum is niet alleen de plek waar de geschiedenis van Den Haag tot leven komt, maar ook letterlijk een historische plek. In het pand waar ooit de schutters van het Sint-Sebastiaansgilde bijeenkwamen, vind je nu de schatten uit de historie van de stad. Bijzondere schilderijen en bewonderenswaardige voorwerpen vertellen het verhaal van Den Haag. Naast de vaste presentaties hebben zij altijd tijdelijke tentoonstellingen rond thema’s uit de stad, zoals t/m 29 september de tentoonstelling Haagse Harry, dûh tètaunstelling!!

Vanaf oktober 2024 wordt het Haags Historisch Museum voor de komende jaren verbouwd. Het gebouw wordt gerenoveerd, uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt. Ook de vaste presentaties en het publieksprogramma worden vernieuwd. De planning is dat het museum in 2027 weer klaar is voor de toekomst.