Ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Raadhuis presenteert SCHUNCK een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke kunstcollectie, de oudste publieke verzameling eigentijdse kunst van Limburg.

De tentoonstelling is te zien in de hal van het Raadhuis, waar de collectie van oudsher wordt getoond. De werken nemen de bezoeker mee vanaf het prille begin van de collectie tot aan het heden. Met enkele sleutelwerken van Cobra en de ‘Amsterdamse Limburgers’ wordt stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de collectie in de jaren ‘50. Ook geeft de presentatie een goed beeld van de verdere ontwikkeling van de kunstcollectie, die net als de stad zelf gekenmerkt wordt door vernieuwing.

Beeld: Schunck Glaspaleis