Nelleke Bosland creëert een intrigerende site-specifieke video-installatie geïnspireerd door de silo’s op de Noordkade. Ze gebruikt kleur, ritme en patronen om een visuele camouflage te creëren. De installatie reflecteert op de eindeloze cyclus van begin en oneindigheid, waarbij continuïteit en herhaling van processen centraal staan. Het roept vragen op over de rol van de locatie en benadrukt het belang van de reis naast het bereiken van een doel, en verkent thema’s als verandering en perceptie.