De tentoonstelling REGENERATE maakt deel uit van het jaarlijkse Noorderlicht Fotofestival. Met regeneratie als thema, brengt het Noorderlicht fotofestival 2023 in samenwerking met Museum Belvédère werken samen die de veranderingen onderzoeken die de moderne samenleving onder ogen moet zien. Waar mensen in de wereld van vandaag een gevoel ervaren van ontheemd zijn, betekent regeneratie dat we onszelf en de wereld zien als opgebouwd rond wederkerige relaties waar alle partijen baat bij hebben. Zo’n hernieuwd wereldbeeld betekent dat mensen (inclusief hun technologische verworvenheden) en andere levende wezens binnen de ecosystemen van de wereld van elkaar afhankelijk zijn, voor hun gezondheid, welzijn en voortbestaan.

Door projecten tentoon te stellen vanuit dit nieuwe denken, wil het festival en Museum Belvédère vragen stellen over waar we naartoe willen en hoe daar te komen, over de tijd waarin we leven en de tijd die nog moet komen.

Beeld: Tentoonstelling Noorderlicht Fotofestival 2020 – Generation Z