De kunstwerken van de al decennia lang in Friesland werkzame kunstenaar Rienold Postma (1950) behoren tot de vaste waarden van Museum Belvédère. In de kamerpresentatie die het museum in de westvleugel laat zien, wordt voornamelijk recent werk getoond rond het thema portretten. Zoals in zijn eerdere schilderijen, laat de kunstenaar zich in de weergave van hoofden en gezichten meer leiden door zijn verbeelding dan door de werkelijkheid. Dat levert in zijn portretten even verrassende beeldoplossingen als inzichten op.

Tijdens het schilderen of tekenen concentreert de kunstenaar zich uitsluitend op essenties en laat hij details en bijkomstigheden zoveel mogelijk buiten beschouwing. Meestal worden zijn voorstellingen gevormd door enkele golvende lijnen, gloeiende kleurvlakken en restvormen. Soms gaan ze over in totale abstractie en in die gevallen geeft nog slechts de met potlood geschreven titel een toelichting op de geschilderde voorstelling.

Beeld: Postema 1898