Wie was de vrouw die eeuwenlang begraven lag in de loden sarcofaag, opgegraven in Burchtstraat? Hoe was haar leven? Nieuwe onderzoeksresultaten vertellen ons steeds meer over de ‘Loden Lady’ en het leven van de inwoners van Romeins Nijmegen.

In mei 2001 werden bij rioleringswerkzaamheden in de Nijmeegse Burchtstraat meerdere graven blootgelegd. Al in de Romeinse tijd liep daar een weg, waar aan weerszijden mensen werden begraven. Een van de twee ontdekte rijke graven behoorde toe aan een schijnbaar vermogende Romeinse vrouw. Zij is begraven in een loden sarcofaag, een zeldzaam verschijnsel in deze regio. De vondst kreeg een thuis in het Valkhof Museum, en ontving al snel de bijnaam ‘Loden Lady’. Ze groeide uit tot de bekendste inwoner van Romeins Nijmegen.

Dankzij extra beschikbaar gemaakte financiële middelen en de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken kon er nieuw archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Door dit uitgebreide archeologische onderzoek komen we ruim twintig jaar na de vondst nieuwe feiten over haar te weten. En het blijkt meer te zijn dan we hadden gedacht.