In 1989 verscheen het boek Rijper Portretten van Els Hansen met haar fotoportretten van inwoners van De Rijp. In 2023 schonk zij ruim 100 vergrotingen en meer dan 500 in diezelfde periode gemaakte, grotendeels nog niet afgedrukte negatieven aan Museum In ’t Houten Huis. Deze schenking vormde de aanleiding om een tentoonstelling samen te stellen van zowel portretten uit het boek alsook van niet eerder gepubliceerde foto’s uit die tijd. De fotoportretten tonen Rijpers in hun dagelijkse omgeving, maar vormen tezamen ook een beeld van de toenmalige dorpssamenleving.