Rivieren zijn van oudsher een bron van verhalen. Het voortdurend stromende water symboliseert oneindigheid én vergankelijkheid. Goden reizen via rivieren tussen aarde en de onderwereld, en het water reinigt de ziel voor de wedergeboorte. In culturen over heel de wereld kom je zulke ideeën en mythes tegen. Net als rivieren hebben ze niet één oorsprong. Ze ontspringen uit verschillende bronnen, verstrengelen en vertakken zich, en toch stromen ze ononderbroken vanuit het verleden naar het heden. De kunstenaars in River of Rebirth laten zich inspireren door de vele verhalen over water. Ze tonen de veelzijdige betekenissen van water als culturele bron.

Beeld: Z33