De collectie tekeningen en prenten die in het bezit zijn van het Dordts Patriciërshuis bestaat uit enige tientallen werken. Zij vangt aan met Aart Schouman (1710-1792) en eindigt met J.C. Schotel (1787-1838)) als het geboortejaar als richtlijn wordt genomen.
Afgebeeld is een tekening van Martinus Schouman (1770-1843). Hij behoorde tot de meest getalenteerde marinekunstenaars van de late 18de en vroege 19de eeuw. Na les te hebben gehad van Michiel Versteegh ging hij in de leer bij zijn oudoom Aert Schouman. Mogelijk geïnspireerd door het beroep van zijn vader (beurtschipper) legde hij zich toe op het vervaardigen van rivier- en zeegezichten. Hij was niet alleen een heel kundig schilder en tekenaar maar gaf ook blijk van een grote kennis van schepen.
Op de afgebeelde tekening is een stil water te zien met verscheidene driemasters, waarvan er één rechts een saluutschot afvuurt.