Met deze tentoonstelling richt Museum Valkenburg de focus op de kunstenaar die mag worden beschouwd als de grondlegger van de opbloei van het artistieke leven in Maastricht. Aan de hand van ruim vijftig schilderijen en aquarellen wordt de ontwikkeling van de schilder Rob Graafland geschetst.