In deze fototentoonstelling ziet u een selectie van twaalf foto’s van rotsschilderingen op Aruba, gemaakt door kunstenaar Sjoerd Martens voor zijn fotoproject My neighbor has petroglyphs in her backyard. Op Aruba zijn talloze, veelal onbeschermde rotsschilderingen te vinden: zowel figuratieve afbeeldingen als abstracte patronen in rode en witte verf. Veel van de circa duizend jaar oude schilderingen bevinden zich tegenwoordig op privéterrein. De foto’s tonen de tegenstelling tussen de eeuwenoude rotsschilderingen en de naderende moderne tijd: de sporen van het verleden vervlechten zich met die van het heden.

Spirituele betekenis

De rotsschilderingen zijn stille getuigen van de lange bewoningsgeschiedenis van het eiland. De locaties waar ze te vinden zijn hebben een spirituele betekenis in het geloofssysteem van de eerste bewoners die Aruba hun thuis noemden. Nu dreigen deze plaatsen te verdwijnen door de toename van bebouwing en toerisme.

Twee culturen

De vroegste bewoningssporen op Aruba dateren van ca. 3500 jaar geleden, toen ‘archaïsche’ bewoners van het vasteland zich op het eiland vestigden. Rond 1000 na Chr. kwamen de keramiek producerende Caquetío vanuit Venezuela naar Aruba. De rotsschilderingen zijn door deze twee groepen gemaakt. Er zijn zo’n 170 vindplaatsen met sporen van beide culturen, verspreid over het eiland.

Beeld: Sjoerd Martens