Van 12 april tot 4 juli 2024 toont SEA Foundation glacier mother iceberg child, een tot nadenken stemmende presentatie van de Nederlandse kunstenaar Sanne Kabalt over het klimaat. In vier etappes nodigt Sanne Kabalt het publiek uit om zowel te observeren als met haar samen te reflecteren op het begrip klimaatverandering. Leidraad is haar deelname aan The Arctic Circle, een 3-weekse scheepstocht met onderzoekers en kunstenaars in de Svalbard archipel. Tijdens deze werkperiode werd Kabalt geconfronteerd met het proces van de in verval geraakte natuur. Een proces dat door activiteiten van de mens ook nog eens wordt versneld.

Door haar ervaringen en kwetsbaarheid te delen, toont Sanne Kabalt haar innerlijke strijd om het alledaagse ‘normaal’ van voortdurende transformatie van de natuur in Spitsbergen te begrijpen. Ze laat zien hoe de mens doorlopend probeert betekenis te geven en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

SEA Foundation en Sanne Kabalt hebben besloten om niet alleen het eindresultaat van haar ervaring en artistieke proces te presenteren, maar om het publiek in vier fasen deelgenoot te maken van haar ervaringen en zo het werk in ontwikkeling te tonen. De kunstenaar maakt gebruik van de door haar gemaakte beelden en geschreven teksten, en combineert, herschikt en overweegt haar werk in verschillende vormen in de ruimte van SEA Foundation. Ze deelt met het publiek de vele momenten van persoonlijke transformatie die ze tijdens haar reis heeft ervaren, die werden gevormd door onwetendheid en de beleving van de schoonheid van het smeltende ijs van de Noordpool. Sanne Kabalt voelt ze de urgentie en erkent haar verantwoordelijkheid om de opgedane kennis zo oprecht mogelijk te delen.

Sanne Kabalt ia aanwezig om haar werk te (her)installeren op vier vrijdagen: 12/04, 3/05, 24/05, en 14/06. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan het proces en deelgenoot te worden van het vastgelegde proces van klimaatverandering en de verantwoordelijkheid met Sanne te delen. Je bent ook welkom tijdens onze reguliere openingstijden: Donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Over Sanne Kabalt
Sanne Kabalt (1989) is een Nederlandse beeldend kunstenaar. Ze werkt met fotografie, teksten en installaties. Na haar studie fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2011) behaalde ze haar MA diploma aan het Dutch Art Institute in Arnhem (2018). Sanne heeft diverse kunstenaarsboeken gepubliceerd, heeft haar werk in zowel solo- als groepstentoonstellingen tentoongesteld op plekken, zoals, Beautiful Distress House (Amsterdam), Württembergischer Kunstverein (Stuttgart), Razklon Gallery (Tsarino), Yellow Brick (Athene) en Lítost (Praag). Sanne Kabalt schrijft tevens poëzie en fictie voor literaire tijdschriften.

Sanne vindt grote betekenis in het proces waarin ze haar werk creëert en laat het vrijelijk overvloeien in nieuwe vormen en betekenissen. In plaats van al een resultaat voor ogen te hebben voordat het vorm krijgt, laat ze het werk zichzelf leiden. Sanne onderzoekt actief menselijke en niet-menselijke relaties en verdiept zich in thema’s als rouw en verlies.

De tentoonstelling maakt deel uit van het onderzoek van SEA Foundation naar kunst en duurzaamheid, waarin we momenteel activiteiten organiseren in hoofdstuk #10 over Verantwoordelijkheid.

Lees de tekst van de curator geschreven door Michaela Davidova op onze website: https://www.seafoundation.eu/sanne-kabalt-artist-netherlands-artic-landscapes/

Tentoonstellingsdata: 12.04.2024 – 04.07.2024
De tentoonstelling ontvouwt zich in 4 fasen en op vier vrijdagen 12.04., 03.05., 24.05. en 14.06.2024 is Sanne Kabalt aanwezig om de tentoomstelling verder in te richten en vragen te beantwoorden.

Op 24.05. wordt het publiek uitgenodigd voor een speciaal meergangendiner met tussendoor poëtische voordrachten door Sanne Kabalt.

Stap I: 12.04.- 03.05.2024
Stap II: 03.05.- 24.05.2024
Stap III: 24.05. – 14.06.2024
Stap IV: 14.06. – 04.07.2024

Kunstenaar: Sanne Kabalt
Locatie: Stichting SEA, Tivolistraat 22, 5017HP Tilburg
Openingstijden: Donderdag t/m zaterdag, 13.00 – 17.00 uur
Bezoek de tentoonstelling en openingstijden of op afspraak, stuur daarvoor een e-mail naar info@seafoundation.eu of bel +31(0)1354495.
Evenement: 24.05.2024, 18:00 – 21:00 uur, RSVP via onze website

Over SEA Foundation: SEA Foundation is een onafhankelijke plek voor hedendaagse kunst. We werken aan het creëren van bewustzijn voor hedendaagse kunst en het opbouwen van culturele veerkracht. We fungeren als een katalysator in het werkende leven van kunstenaars en overschrijden graag de grenzen tussen de kunstdisciplines. Door uitwisselingen maakt SEA Foundation deel uit van internationale netwerken. Daar genereren we en nemen we deel aan discussies over kunst en duurzaamheid. SEA Foundation’s activiteiten programma wordt financieel ondersteund door de gemeente Tilburg en het Mondriaan Fonds. www.seafoundation.eu

Sanne Kabalt | glacier mother iceberg child
Sanne Kabalt | glacier mother iceberg child
Sanne Kabalt | glacier mother iceberg child