Het werk van Sarah Smolders ontstaat in dialoog met een specifieke ruimte en zijn architecturale kenmerken, die ze nauwkeurig observeert en annoteert aan de hand van schilderkunstige ingrepen en elementen.