In de duo-tentoonstelling SCENES FROM THE POLDER WESTERN, presenteren kunstenaars Pilar Mata Dupont en Erika Roux de cinematografische installatie LOWLAND MELODIES, A POLDER WESTERN. Door middel van een reeks vignetten, geënt op de filmische stijlfiguren van het westerngenre, presenteren Mata Dupont en Roux een reeks morele verhalen over een ecologisch kwetsbaar land dat te maken heeft met complexe problemen, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, overstromingen en droogte, afbrokkelende infrastructuren, een stikstofcrisis, en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke polarisatie en politiek (wan)beheer.

Still van de filminstallatie SCENES FROM THE POLDER WESTERN
Still van de filminstallatie SCENES FROM THE POLDER WESTERN
Still van de filminstallatie SCENES FROM THE POLDER WESTERN
Still van de filminstallatie SCENES FROM THE POLDER WESTERN