Over Bert Verhees

Bert Verhees is een 66 jarige kunstschilder, een geboren Limburger, maar woont al bijna 30 jaar in Bussum. Daar heeft hij twee zonen op de wereld gezet, die hier zijn opgegroeid. Zijn vrouw werkt in de gezondheidszorg in Amsterdam. Hij is dus goed ingeburgerd in het Bussumse en is inmiddels een echte Bussumer geworden, maar met een zachte “g”.

De ontwikkelingen in zijn werk

Als jonge kunstenaar is Bert Verhees begonnen met conceptuele kunst en een stevige maatschappijkritische toon, zoals dat in de jaren zeventig vaak voorkwam. Niet de schoonheid was van belang maar de boodschap, die regelmatig viel samen te vatten als een “koude maatschappij in verval”. Het was de tijd van doemdenken en economische crisis in het Limburgse na de mijnsluiting.

Hierna heeft hij veel gewerkt als portrettist. Tientallen goedgelijkende portretten van zijn hand vonden de weg naar opdrachtgevers in Frankrijk en Nederland. Bert beschouwde zichzelf als een ambachtsman en deed zijn best om de portretten fotografisch nauwkeurig te schilderen. Hij beschouwde dit kenmerk als een kwaliteitskenmerk. Langzaam verliet hij dit standpunt en werden zijn portretten speelser.

Licht en esthetiek gingen een belangrijke rol spelen.  Hij neemt nog steeds opdrachten voor portretten aan in olieverf of aquarelverf. Zijn lievelingswerkwijze is de laatste jaren met aquarel. Op de expositie zijn dan ook veel aquarellen te zien.

Voor meer informatie over de expositie en ons museum, bezoek de website van Streekmuseum Vredegoed.

Evening light on the Zeeland Flanders coast