Henk Stapert en Bennie Visser tonen figuratieve schilderijen uit hun omgeving: voornamelijk de Noordelijke Friese Wouden. Stapert legt zich meer toe op de natuur en het landschap. Visser beeldt meer gebouwen en dorpsgezichten in hun omgeving, maar stillevens is hij ook goed in. Visser laat ook zwart-wittekeningen zien.