Als ons een ding duidelijk is geworden tijdens de corona-periode dan is het wel dat een maatschappij zonder scholen ondenkbaar is. Wat er geleerd moet worden, is in de loop der tijd veranderd als ook hoe er wordt onderwezen. Het doorlopen van de basis- en middelbare school stelt je in staat mee te komen met de samenleving. School is zoveel meer dan het gebouw waar je naar toegaat om kennis op te doen. Sommigen ervaren de schoolperiode als een verplichting en de herinnering eraan is niet zo rooskleurig als die van fotograaf Dirk Kome, tevens gastcurator van deze tentoonstelling. Uit nieuwsgierigheid keerde hij met zijn camera terug naar zijn eigen middelbare school en zocht hij in boeken en archieven naar werk van andere fotografen om een scherper beeld te krijgen van de betekenis van deze plek voor kinderen en pubers.

Het resultaat van deze zoektocht is te zien in de tentoonstelling School. Door de ogen van fotografen, die net als Kome terugkeerden naar die periode in hun leven. Maar ook van fotografen die voor tijdschriften, kranten en andere opdrachtgevers, beeld maakten om achter de voordeur van de school mee te kijken. Behalve fotografie gemaakt op scholen in verschillende steden en regio’s in Nederland worden er ook foto’s van de overzeese gebieden en de voormalige koloniën getoond. De in totaal ruim 140 beelden, leveren een fascinerende kijk op de veranderende opvattingen in de samenleving die zichtbaar worden op scholen: ze laten zien wat er geleerd wordt, hoe de klassen er uit zien, en welke vormen de verhouding tussen leraar en leerling en die tussen leerlingen onderling in de loop van de tijd hebben aangenomen.

Te zien is een mix van historische beelden van onder meer Cas Oorthuys (1908 – 1975), Fred Fischer (1905-1981), Jutka Rona (1934-2016) en Eva Besnyö (1910-2003). Aangevuld met werk van hedendaagse makers als Carel van Hees (1954), Cuny Jansen, Justin Jin (1974), Martine Stig (1972), Marijn de Jong (1975),  Reinier Gerritsen (1950) en Raimond Wouda (1964).

Beeld: Hakan op College De Meer, Amsterdam, 2004 © Justin Jin