Met het nijpende grondstoftekort wordt een lokale, meer circulaire economie als oplossing steeds duidelijker. Ontwerpstudio Humade (Lotte Dekker en Gieke van Lon) presenteert in deze tentoonstelling alle facetten van hun onderzoekstraject Linking Elements. Centraal staat zoute zeeslib, gewonnen uit de Eems-Dollard. Door het overschot aan slib wordt de bereikbaarheid van Nederlandse havens belemmerd, neemt de kwaliteit van omliggend water af en komt de biodiversiteit in gevaar. Echter, na een rijpingsproces blijkt de slib toepasbaar voor het versterken van dijken en ophogen van landbouwgrond. Humade onderzocht de rekbaarheid van deze herontdekte grondstof. Wat kan er nog meer met deze circulaire, grondeigen bouwstof worden gemaakt?

Beeld: webstie Keramiekmuseum Princessehof