Bierumer School Expo

Shiyu Duan is geboren in Jiaxing, China. Ze werkt en woont momenteel in Shanghai en Den Haag. Gedurende september en oktober is ze als gastkunstenaar aan het werk in de Bierumer School waar ze naar een presentatie toewerkt.

In 2014 studeerde ze af aan het Hangzhou Vocational College in China met als hoofdvak tuinbouw.  Sindsdien studeerde ze verder in het buitenland. In 2017 voltooide ze haar BFA Fine Arts aan de Academie Minerva in Groningen. Daarna behaalde ze in 2019 een MFA Painting diploma aan het Frank Mohr Institute in Groningen.

Shiyu Duan is een multidisciplinaire kunstenaar die het alledaagse observeert en dat wat verwonderd eruit haalt. Ze presenteert werken die een discours belichamen rond het thema van zelfbewustzijn en de kwetsbaarheid van de mens. In 2021 nam ze deel aan een residentie van drie maanden in Hangzhou (China). Hierbij richtte ze zich op overgebleven sporen die ontstonden in het ontwikkelingsproces van de stad Hangzhou. Dit onderzoek naar de overgebleven sporen (puin, overblijfselen, afval) van steden en landelijke gebieden zet ze voort in Nederland en nu dus in Bierum. Ze gebruikt dit om vervolgens met gips, klei, video of andere mogelijke middelen nieuwe werken te creëren.

Bierumer School biedt kunstenaars ruimte voor productie en presentatie en is iedere vrijdag en zaterdag open voor publiek van 14.00 – 17.00 uur. Bierumer School, Hereweg 12, 9906 PE Bierum www.bierumerschool.nl.