De tentoonstelling ‘Slow How – Ruimtelijk onthaasten’ is een pleidooi om gebiedsontwikkeling te vertragen in een tijd van planvorming waar (gebrek aan) tijd en geld de meest dominante factoren zijn.

Aan de hand van vier gebieden, Ruigoord, Kop van Java, Marineterrein en Holendrecht, analyseren we hoe ruimtelijk onthaasten een rol (kan) spelen bij het behouden van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten zoals culturele en ruimtelijke innovatie, hergebruik, sociale verbinding, rust en ecologie. De tentoonstelling Slow How is vanaf 4 november 2023 te zien in de vernieuwde Arcam-galerie.

Slow!

Momenteel staat de bouwsector onder grote druk. De stad heeft veel woningen nodig, materialen zijn schaars, arbeid is duur en door noodzakelijke duurzaamheidseisen staan veel bouwprojecten stil. Niet verwonderlijk dus dat in de planvorming (gebrek aan) tijd en geld de meest dominante factoren zijn. Deze tentoonstelling is een pleidooi om toch de tijd te blijven nemen om kwaliteit te realiseren. Door – bewust of onbewust – te vertragen worden namelijk andere waarden dominanter, zoals culturele, sociale of circulaire waarden. Er ontstaat letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor culturele en ruimtelijke innovatie, hergebruik, sociale verbinding, rust en ecologie. Resultaten die we vooralsnog niet in geld of tijd kunnen uitdrukken, maar die wel nieuwe perspectieven bieden op een duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden.

How?

In deze tentoonstelling proberen we aan de hand van Ruigoord, Kop van Java, Marineterrein en Holendrecht te analyseren hoe ruimtelijk onthaasten een rol (kan) spelen bij het behouden van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten. De waarden van de verschillende voorbeelden zijn samengevoegd in een ‘Langzame Legenda’ die kan worden geraadpleegd voor slow-ontwikkeling. De waarden van de verschillende voorbeelden zijn samengevoegd in een ‘Langzame Legenda’ die kan worden geraadpleegd voor slow-ontwikkeling. De legenda daagt professionals, ervaringsdeskundigen en belangstellenden uit mee te bouwen aan een checklist die kan worden gebruikt bij hedendaagse planvorming.

Het gevaar is dat de waarden die zijn ontstaan, verloren gaan wanneer de formele gebiedsontwikkeling op gang komt. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe kernwaarden niet een tijdelijk karakter krijgen? We zoeken naar manieren waarop de nieuw gecreëerde waarden worden geborgd in de toekomst. De Amsterdamse regio heeft een enorme behoefte aan gebouwde resultaten, maar een stad in ontwikkeling moet ook de tijd krijgen om te innoveren en te experimenteren, zodat deze in de toekomst leefbaar, klimaatbestendig, en duurzaam is.

Beeld: vlnr: Ruigoord, Kop van Java, Marineterrein, Holendrecht