Haagse kunstenaars bepaalden een tijd lang de smaak van de 19de-eeuwse kunstmarkt. In de tentoonstelling Smaakmakers van de 19de eeuw wordt hiervan met foto’s, portetten en landschappen een levendig beeld geschetst. Den Haag – bakermat van de Haagse School – was een echte kunstenaarsstad. Met de kunstacademie om de hoek, de levendige kunstenaarssociëteit Pulchri Studio en vooraanstaande schilders die jongere collega’s vooruit wilden helpen, was er een dynamisch kunstklimaat.
Hendrik Willem en Sientje Mesdag liepen in dit alles voorop. Met hun Panorama en de (groeps)tentoonstellingen die zij in het museum en elders organiseerden, wisten zij een groot publiek te bereiken. Sientje Mesdag was daarnaast een onafhankelijke geest, die tot een rolmodel voor vrouwelijke collega’s uitgroeide.

De tentoonstelling toont werken uit de verzameling van het kunstenaarsechtpaar Mesdag uit ons museum, recente aanwinsten en bijzondere bruiklenen van particulieren. Bijzonder is de nieuwe aanwinst van de Oosterse Feestganger van Marius Bauer. Er zijn onder meer schilderijen, tekeningen en etsen te zien van Jacob Maris, Floris Arntzenius, Barbara van Houten, David Artz, nooit eerder getoonde schilderijen van Hendrik Willem en Sientje Mesdag en werken van de schilders van het Panorama: George Breitner, Théophile de Bock, Bernard Blommers en Sientje Mesdag-van Houten.