De tentoonstelling Sol LeWitt – Grids verkent de conceptuele grondslag van het oeuvre van Sol LeWitt (1928 – 2007), die vervolgens verschillende uitwerkingen kent. Door een eenvoudige, vaak geometrische vorm als basis te gebruiken onderzoekt Sol LeWitt de toepassing van één concept en het aantal variaties die het mogelijk maakt. De werken uit de Verzameling van Annick en Anton Herbert, zoals Untitled (Modular Cube) (1967) en Squares with Sides Torn Off (1976), maar ook documenten en publicaties, zoals Variations of Incomplete Open Cubes (1974) en Autobiography (1980) tonen aan hoe de kubus of het vierkant het idee en het achterliggende – vaak serieel of modulair systeem – zichtbaar maakt.

De tentoonstelling maakt deel uit van een reeks focus-presentaties waarbij aan de hand van werken en documenten dieper wordt ingegaan op de veelzijdige oeuvres van kunstenaars in de verzameling van Annick en Anton Herbert.

Foto: K. Daem