Tentoonstellingen aanmelden

Solo met gasten

Stichting Kunstwerkt, Schiedam

De naam van de expositie is al prikkelend; daarin lijkt een tegenstijdigheid te zijn opgesloten.
Inge van Haastert is KunstWerkt-deelnemer van het eerste uur. In een jubileumjaar past dan ook een expositie waarin zijzelf het middelpunt is.
Eerdere exposities met eenzelfde uitgangspunt leverden verrassende effecten op. Zo was er in 2014 een duo-tentoonstelling te zien in Pand Paulus, met het werk van Anuli Croon. Werk dat sterk van elkaar verschilde, bracht tegelijkertijd verwantschap aan het licht, waardoor het elkaar mooi aanvulde. In 2017 had de organiserend kunstenaar eenzelfde soort ervaring, maar nu met tien gastkunstenaars. In vervolg op die ervaringen wordt in het jubileumjaar een volgende stap gezet in deze expo-trilogie. In deze expositie gaat de kunstenaar meer ‘de diepte in’. Daarvoor wordt een aantal gasten uitgenodigd met één of twee werken, verschillend in stijl en techniek.
De organiserend kunstenaar laat zich leiden door werk dat zijzelf zou willen bezitten, werk dat haar inspireert, werk waar verwantschap mee gevoeld wordt, maar toch heel verschillend is.
Zij nodigt hiervoor vooral gastkunstenaars uit van buiten Schiedam, omdat de combinatie van vertrouwd én nieuw voor optimaal effect en verrassing zorgen. Bovenal daagt de kunstenaar hiermee ook zichzelf uit.

Van 11 apr 20 21

t/m 2 mei 20 21