Hoe gaan wij in de huidige digitale samenleving om met het lichaam?Dezevraag staat centraal in denieuwe expositie Some Body, die op 30 november 2022 opent in de VU ART SCIENCE gallery.In de digitale omgeving gebruiken we het lichaam als middel om onszelfte representeren,niet om rechtstreekservaringen op te doen.Na decoronapandemie bleek dat de verwaarlozing van het lichaam leidde tot fysieke én mentale schade. Is het tijd voor een bezinning op de rol van het lichaam in het digitale tijdperk? Kunstenaars en wetenschappersdelen hun perspectieven op deze vraag in een expositie en een reeks dialogen. Some Bodyis georganiseerd door de VU ART SCIENCE gallery en de afdeling Kunstzaken van Amsterdam UMC. Beiden willen de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap bevorderen.

Beeld: Sissel Marie Tonn Becoming a Sentinel Species, 2020 ongoing still