Portretten verzamelen van je idolen is van alle tijden. In de loop van de achttiende eeuw raakte het schrijversportret als verzamelobject in de mode. Het Nederlandse leespubliek interesseerde zich steeds meer voor de levensloop en het uiterlijk van schrijvende individuen. Ze verlangden soms zo erg naar een face to face ontmoeting met hun bewonderde schrijvers dat er zelfs een ware portretmania ontstond.

In Teylers Museum wordt de grootste, nog bewaard gebleven verzameling schrijversportretten bewaard. Hierin zijn ruim 1800 tekeningen en prenten bijeengebracht uit de zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. De samenstellers van dit Panpoëticon Batavûm, letterlijk ‘alle Nederlandse dichters’, streefden naar een zo compleet mogelijke verzameling, waarbij alle dichters – man en vrouw, bekend en onbekend – met hun portret waren vertegenwoordigd. Daarnaast werden talloze brieven, handtekeningen en biografische schetsen van deze schrijvers verzameld.

De tentoonstelling in het Prentenkabinet weerspiegelt deze diversiteit en toont portretten van uiteenlopende schrijvers, van Joost van den Vondel en Multatuli tot Betje Wolff. Daaronder bevinden zich ook enkele unieke werken door oude meesters, zoals Jan Lievens, Philips Koninck en David Bailly.

Beeld: toegeschreven aan Jan Lievens, Het portret van Joost van den Vondelca. 1653, zwart krijt, pen en bruine inkt, Teylers Museum, inv. PP 1276